Με το γαστρεντερικό σύστημα να αποτελεί αυτό που ονομάζουμε τον «δεύτερο εγκέφαλο» του σώματος, παρατηρούνται πλέον σε έξαρση τα νοσήματα του γαστρεντερικού εξαιτίας των ρυθμών και της πίεσης της καθημερινότητας.

Η διατροφή μπορεί να ανακουφίσει και να βελτιώσει τις περισσότερες καταστάσεις που σχετίζονται με το γαστρεντερικό όπως είναι η δυσκοιλιότητα, το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου, η σπαστική κολίτιδα, η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, τα πεπτικά έλκη και άλλες πιο σύνθετες καταστάσεις που σχετίζονται με το γαστρεντερικό όπως είναι οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου (νόσος του Crohn, ελκώδης κολίτιδα).