Σε μια εποχή που τα μέσα τεχνολογίας μπορούν να εκμηδενίσουν τις αποστάσεις και να εξασφαλίσουν ποιοτικά καλύτερη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, η παροχή διαιτολογικής υπηρεσίας εξ’ αποστάσεως αποτελεί μια καλή λύση για αρκετούς από εσάς. Η φιλοσοφία των συνεδριών εξ’ αποστάσεως ακολουθεί τη λογική και τη μεθοδολογία αντίστοιχα των συνεδριών δια ζώσης.

Η επικοινωνία πραγματοποιείται με τη χρήση του διαδικτύου (βιντεοκλήση μέσω Viber, Whatsapp, Messenger, Instagram).