Όντας και εγώ η ίδια μητέρα δείχνω ιδιαίτερη αγάπη και προσοχή στην προσέγγιση αυτής της ιδιαίτερα ευαίσθητης πληθυσμιακής ομάδας που είναι τα παιδιά. Στόχος στην παιδική ηλικία είναι η εκπαίδευση του παιδιού παράλληλα με την παρουσία ενός γονέα, ώστε να αναγνωρίσει τα διατροφικά λάθη που γίνονται στις διατροφικές του συνήθειες και σταδιακά να τα βελτιώσει.

Η διαχείριση της παιδικής παχυσαρκίας/ υπερβαρότητας στοχεύει αρχικά στην αποτροπή της περαιτέρω αύξησης του σωματικού βάρους του παιδιού και μετέπειτα μέσω εκπαίδευσης, της ήπιας απώλειας βάρους όπου αυτό χρειάζεται. Η διατροφική παρέμβαση σε αυτή την ηλικία στοχεύει στην επίτευξη της μελλοντικής συντήρησης του απολεσθέντος βάρους με επιτυχία.

Για το σκοπό αυτό γίνονται εκπαιδευτικές συναντήσεις συγκεκριμένου αριθμού (περίπου 5-6 στο σύνολο) όπου δουλεύουμε κατά προτίμηση με εβδομαδιαίους διατροφικούς στόχους στα παιδιά και όχι με διαιτολόγια που δύσκολα μπορούν να ακολουθήσουν μακροπρόθεσμα.