Υπηρεσίες

Έναρξη συνεργασίας

Για το ξεκίνημα κάθε νέου διατροφικού προγράμματος, ορίζεται αρχικά ένα ραντεβού τηλεφωνικώς. Η πρώτη συνάντηση, η οποία είναι συνάντηση διατροφικής αξιολόγησης, διαρκεί περίπου 45λεπτά. Στην συνάντηση αυτή, λαμβάνεται ένα πλήρες γενικό και διατροφικό ιστορικό.

Για το γενικό ιστορικό, θα χρειαστούν οι πιο πρόσφατες γενικές εξετάσεις αίματος, ένας βιοχημικός έλεγχος (ολική χοληστερόλη, ΗDL χοληστερόλη, LDL χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, σάκχαρο, ουρικό οξύ, κρεατινίνη, ηπατικές τρανσαμινάσες κα), καθώς και έλεγχος των ορμονών του θυρεοειδούς, αν υπάρχει ιστορικό.

Για το διατροφικό ιστορικό, θα καταγραφθούν όλες οι διατροφικές συνήθειες, δηλαδή συχνότητα κατανάλωσης τροφίμων, διατροφικές προτιμήσεις, ωράρια γευμάτων και συχνότητα κατανάλωσης γευμάτων εκτός σπιτιού. Επιπλέον θα σημειωθούν πληροφορίες που αφορούν την καθημερινότητα, όπως η μορφή, η ένταση και η συχνότητα της άσκησης, αν αυτή περιλαμβάνεται.

Στην συνέχεια θα γίνουν όλες οι απαραίτητες μετρήσεις αξιολόγησης τα αποτελέσματα των οποίων δίνονται γραπτώς, ώστε να αξιολογούνται κάθε φορά με τις επαναληπτικές. Η αξιολόγηση γίνεται βάσει των φυσιολογικών τιμών για την ηλικία, το φύλο και την κατάσταση της υγείας του κάθε ατόμου.